Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Gertrudis: toren met wijdingssteen

Beschermd monument van 15-03-1951 tot heden
ID: 3365   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3365

Besluiten

Parochiekerk Sint-Gertrudis: toren met wijdingssteen
definitieve beschermingsbesluiten: 15-03-1951  ID: 294

Beschrijving

De toren van de Sint-Gertudiskerk is, met inbegrip van het in 1856 toegevoegde neoclassicistisch portaal en de wijdingssteen uit 1036 (opgegraven en ingezet in de wand van de toren in 1856), beschermd als monument.


Waarden

De toren met wijdingssteen der Sint-Gertrudiskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Gertrudis

Sint-Geertruistraat zonder nummer (Tongeren)
Neoclassicistische zaalkerk, in 1856 gebouwd, de plattegrond beschrijft een éénbeukig schip, een transept en een koor van een rechte travee met vlakke sluiting, geflankeerd door sacristieën.