Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Jacobskerk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 33659   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33659

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Parochiekerk en voormalige kapittelkerk uit de 13de tot 18de eeuw. De westtoren dateert uit de eerste helft van de 13de eeuw, het schip en het transept kwamen tot stand in de 14de, 15de en 16de eeuw. Het koor werd toegevoegd omstreeks 1785. Wegens stabiliteitsproblemen is de Sint-Jacobskerk sinds 1963 gesloten voor de eredienst.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Jacob

Kruisstraat zonder nummer (Leuven)
Parochiekerk en voormalige kapittelkerk uit de 13de tot 18de eeuw. Stabiliteitsproblemen leidden in 1963 tot de sluiting van het kerkgebouw dat sindsdien ingrijpende consolidaties heeft ondergaan.