Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Gertrudis: orgel

Beschermd monument van 15-12-2003 tot heden
ID: 3366   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3366

Besluiten

Orgels
definitieve beschermingsbesluiten: 15-12-2003  ID: 4156

Beschrijving

Het orgel in de parochiekerk Sint-Gertrudis te Riksingen (Tongeren) is beschermd als monument.Waarden

Het orgel in de Sint-Gertrudiskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Dit werk van circa 1870, dat nog niet lijdt aan de decadentieverschijnselen die in die tijd opgeld maakten in de Vlaamse orgelbouw (vooral in het westelijker deel van het land). De niet onaardige orgelkast geeft het werk ook een zekere artistieke waarde. Als muziekinstrument is het een bescheiden werk dat echter op functionele wijze operationeel kan zijn in een doorsnee-plattelandskerk.

historische waarde

Dit werk van circa 1870, dat nog niet lijdt aan de decadentieverschijnselen die in die tijd opgeld maakten in de Vlaamse orgelbouw (vooral in het westelijker deel van het land). De niet onaardige orgelkast geeft het werk ook een zekere artistieke waarde. Als muziekinstrument is het een bescheiden werk dat echter op functionele wijze operationeel kan zijn in een doorsnee-plattelandskerk.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Gertrudis

Sint-Geertruistraat zonder nummer (Tongeren)
Neoclassicistische zaalkerk, in 1856 gebouwd, de plattegrond beschrijft een éénbeukig schip, een transept en een koor van een rechte travee met vlakke sluiting, geflankeerd door sacristieën.