Vakwerkoeve met losse bestanddelen en omgeving

Beschermd monument van 14-12-2010 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Hasselt
Straat Nieuwe-Heidestraat
Locatie Nieuwe-Heidestraat 24 (Hasselt)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71022/107.1
  • DL002581
  • OL002861

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Vakwerkhoeve met losse bestanddelen

Nieuwe-Heidestraat 24, Hasselt (Limburg)

Hoeve met losstaande bestanddelen op U-vormige plattegrond uit de 18de eeuw.

Beschrijving

De vakwerkhoeve met losse bestanddelen en onmiddellijke omgeving te Hasselt, zijn beschermd als monument.

Waarden

De U-vormige vakwerkhoeve met losstaande bestanddelen en onmiddelijke omgeving is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De vakwerkhoeve met losstaande bestanddelen op een U-vormige plattegrond is een historisch gegroeid complex, waarvan het woonhuis vermoedelijk teruggaat tot het midden van de 19de eeuw gezien het volgens de kadastrale gegevens ouder is dan 1863 maar nog niet weergegeven staat in de Atlas van de Buurtwegen (circa 1840-1844). Ten laatste in 1863 werden de schuur en een gedeelte van de stalling (vermoedelijk de paardenstal) aan het woonhuis toegevoegd. De huidige, bakstenen koestal in het verlengde van de paardenstal bevindt zich op de plaats van een ouder, identiek volume, dat reeds afgebeeld staat in de Atlas van de Buurtwegen.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De totaalconstellatie van de U-vormige vakwerkhoeve met losstaande bestanddelen is - op de verdwijning van het bakhuis na - intact bewaard. De componenten zijn geschikt rond een rechthoekig binnenerf en bestaan uit een parallel met elkaar, en haaks ten opzichte van de straat gelegen schuur en woonhuis, en een haaks op de schuur gelegen stalling. Het woonhuis en de schuur zijn opgetrokken in gaaf bewaard stijl- en regelwerk met (wit)gekalkte lemen vullingen onder zadeldaken met Vlaamse pannen. De stalling is volledig in baksteen bouw opgetrokken voor wat de koestal betreft en in stijl- en regelwerk met lemen en overwegend bakstenen vullingen voor wat de paardenstal betreft. Karakteristieke, te bewaren elementen zijn verder de traditionele indeling van het woonhuis (inkom - twee grote vertrekken met een centrale haard langs de zuidwestkant - onderkelderde opkamer en enkele kleinere vertrekken langs de noordoostkant), het authentieke schrijnwerk van de deuren in het woonhuis, evenals de dwarse typologie van de schuur met een intacte gebint- en spantstructuur.

sociaal-culturele waarde

Het historisch gegroeide, U-vormige hoevecomplex met rechthoekig binnenerf en bijhorende - thans gedeeltelijk verboste - tuin en weilanden (met als vermeldenswaardige elementen een oude waterput achter de stal, een beeldbepalende kastanje achter de schuur en een houtwal langs de servitudeweg) getuigt van een eeuwenlange bouwtraditie en van de traditionele agrarische activiteiten in de Kempen.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.