Beschermd monument

Pastorie van het begijnhof

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden

ID: 337   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/337

Besluiten

Geografisch pakket Diest
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4131

Beschrijving

De pastorie van het begijnhof is beschermd als monument.Waarden

De pastorie van het begijnhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Voormalige pastorie van het begijnhof met stalvleugel, in het tweede kwart van de 18de eeuw vlak buiten de ommuring van het begijnhof opgetrokken te midden van een ruime tuin met de Demer als natuurlijke begrenzing.
Architectuurhistorisch vormt de pastorie een voorbeeld van een asymmetrisch dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een tegelpannen zadeldak, voorzien van een muizentandfries, muurvlechtingen, top- en schouderstukken en een voorgevel, in de 19de eeuw in classicistische geest verfraaid met hoge beluikte vensters en een door voluten geflankeerde hardstenen inkomportiek. Tegenover de pastorie gelegen stalvleugel, gekenmerkt door een gedrukte rondboogdeur en een als puntgevel met schouderstukken uitgewerkt dakvenster.
Dit historisch intrinsiek met het begijnhof verbonden ensemble vormt niet alleen een belangrijke getuige van het kerkelijk verleden van Diest, maar is tevens één van de oudste relicten van de oorspronkelijke bebouwing langs de Begijnenstraat. Uiterst beeldbepalend geheel door zijn ligging ten westen van het poortgebouw van het Begijnhof in een grote 19de-eeuwse landschapstuin die zich uitstrekt tot aan de Leopoldvest.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Begijnhofpastorie met tuin

Begijnenstraat 66 (Diest)
Traditionele vleugels van de voormalige pastorie van het begijnhof, in het tweede kwart van de 18de-eeuw vlak buiten de ommuring van het begijnhof opgetrokken te midden van een ruimte tuin met de Demer als natuurlijke begrenzing. Relict van de landschappelijke tuin van circa 1890, met vijvertje met brugje, eilandje, bruine beuken in '12 Apostelen'formatie; dikste treurginkgo van België op het erf van de pastorie.