Kapel van Hilst met omgeving

Beschermd monument van 14-12-2010 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Hasselt
Straat Oude Truierbaan
Locatie Oude Truierbaan zonder nummer (Hasselt)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71022/108.1
  • OL002862

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kapel van Hilst

Oude Truierbaan zonder nummer, Hasselt (Limburg)

Kleine kapel gelegen op lichte terp en omgeven door eiken, opgericht in 1898 bij de honderdjarige herdenking van de aldaar door de Franse bezetter vermoorde strijders van de boerenkrijg.

Beschrijving

De Kapel van Hilst ter nagedachtenis aan de aldaar door de Franse bezetter vermoorde strijders van de Boerenkrijg (5 december 1798) met onmiddellijke omgeving te Hasselt, is beschermd als monument.

Waarden

De kapel van Hilst met onmiddellijke omgeving is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De Kapel van Hilst werd in 1850 door mevrouw Bamps-Lebon op haar landgoed opgericht ter nagedachtenis aan de aldaar door de Franse bezetter vermoorde strijders van de Boerenkrijg (05 december 1798). In 1938 werd de kapel verplaatst naar haar huidige locatie, een speciaal aangekocht en zeer nabijgelegen vierkant perceeltje grond langsheen de Oude Truierbaan dat verfraaid werd en waar de kapel heropgericht en hersteld werd. De oorspronkelijke kapel mag beschouwd worden als het oudste monument dat in Limburg opgericht werd ter herdenking van de gesneuvelde strijders van de Boerenkrijg.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De kapel wordt gekenmerkt door een pittoreske, traditionele architectuur in stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen en schelpindrukken onder een zadeldak met Vlaamse pannen en een centrale dakruiter. Het gebint van stijlen en schoren is opgetrokken in gepikte, ontschorste boomstammen. In het interieur van de kapel staat een beschilderd, gipsen afgietsel van een 16de-eeuws beeldtype "Christus op de koude steen" centraal.

volkskundige waarde

De oprichting van de kapel als een nederig gebedshuis ter herdenking van de gesneuvelde strijders van de Boerenkrijg, getuigt van de bloeiende volksdevotie in het midden van de 19de eeuw. Na de oprichting werd ze een bedevaartsoord waar het Christusbeeld "Christus op de koude steen" vereerd werd. De kapel speelt vandaag nog steeds een rol in de zeven jaarlijkse Virga Jessefeesten en in de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid van de Boerenkrijg. Ook religieuze devotie 'in strictu sensu' vindt nog sporadisch een uiting bij de kapel.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.