Beschermd monument

Tumulus

Beschermd monument van 07-09-1979 tot heden
ID: 3372   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3372

Besluiten

Tumuli en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 07-09-1979  ID: 1298

Beschrijving

De bescherming omvat de tumulus aan de Romeinse Kassei.Waarden

Tumulus aan de “Romeinse Kalsijde” is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Tumulus

Romeinse Kassei zonder nummer (Tongeren)
Tumulus gelegen aan het kruispunt met de straat Koninksem naar Piringen. In 1747 reeds onderzocht en circa 1850 gedeeltelijk afgegraven.