Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Winkelpand

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
33722
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33722

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vrij gaaf bewaard voorbeeld van een winkelpand voorzien van een met schijnvoegen gecementeerde lijstgevel, uit het begin van de 20ste eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Winkelpand

Heldenplein 7-8 (Zaventem)
Vrij gaaf bewaard voorbeeld van een winkelpand met schijnvoegen gecementeerde lijstgevel, drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak uit het begin van de 20ste eeuw.