Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Traditionele stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
33764
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33764

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Meermaals verbouwd breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Traditionele stadswoning

Pater Damiaanplein 5 (Leuven)
Meermaals verbouwd breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak.