Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Semi-gesloten hoeve Hof te Hamme

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
33778
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33778

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het "Hof te Hamme" was tot de Franse Revolutie afhankelijk van de abdij van Affligem; heden een semi-gesloten hoeve met geplaveide binnenplaats, daterend uit de 18de en 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Semigesloten hoeve Hof te Hamme

Biesboslaan 7, 7A-B, Lindestraat 32 (Merchtem)
Het huidige Hof te Hamme is de pachthoeve van het gelijknamige, historische goed, dat een afhankelijkheid was van de abdij van Affligem. De pachthoeve is in haar huidige vorm bewaard als een semigesloten hoeve rond een binnenplaats, waarvan de bebouwing dateert uit de 18de en 19de eeuw, en vanaf de late 20ste eeuw werd gerestaureerd en herbestemd tot een wooncomplex.