Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
33819
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33819

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oorspronkelijk verankerde, zandstenen constructie van één bouwlaag onder zadeldak, in oorsprong vermoedelijk opklimmend tot de tweede helft van de 19de eeuw, aangezien er op de Poppkaart van omstreeks 1860 geen bebouwing is aangegeven op dit perceel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoningen

Vijverstraat 2 (Zaventem)
Oorspronkelijk verankerde, zandstenen constructie van één bouwlaag onder zadeldak, in oorsprong vermoedelijk opklimmend tot de tweede helft van de 19de eeuw.