Boerenburgerhuis

Beschermd monument van 22-04-1993 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Borgloon
Straat Klappoel
Locatie Klappoel 1, Klappoel 1A (Borgloon)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73009/101.1
  • OL000047

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Boerenburgerhuis

Klappoel 1, 1A, Borgloon (Limburg)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zeer steil zadeldak, uit eerste helft 18de eeuw, zie sporen van vroegere kruiskozijnen, doch mogelijk oudere kern, zie steile dakhelling.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het boerenburgerhuis is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
Het boerenburgerhuis heeft wetenschappelijke meer bepaald historische waarde als restant van het historische stadsbeeld uit de eerste helft van de 18de eeuw, en architectuurhistorische waarde vermits de oude kern duidelijk afleesbaar is uit een aantal voor het gebouw wezenlijke en daarom te behouden onderdelen, namelijk vensteromlijstingen, muurankers en algemeen volume, in het bijzonder de dakhelling. De sociaal-culturele waarde wordt bepaald door de ligging: dit geldt voornamelijk voor het bijhorende dienstgebouw, dat een belangrijk determinerend element vormt in de straatwand, gezien het volume, materiaalgebruik en typische muuropeningen. Tot slot hebben de dienstgebouwen industrieel-archeologische waarde als getuigenis van de stadsontwikkeling ingevolge de toenemende fruitteeltindustrie.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000349, 13 monumenten en 2 stadsgezichten (GYSELINCK J., 1993).

Waarden

Het pand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.