Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Tuinwijk met tweegezinswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 33820   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33820

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Alb. Rodenbach plein 2 (Zonnebeke)
  • Alb. Rodenbach plein 3 (Zonnebeke)

Achttien gezinswoningen, in 1955-1956 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel aan het Albrecht Rodenbachplein 1-12 en de Steenmolenlaan 38-48.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Sociale woonwijk van 1956

Alb. Rodenbach plein 1, 4-11, 12, Steenmolenlaan 38-48 (Zonnebeke)
Oorspronkelijk achttien gezinswoningen, in 1955-1956 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel aan het Alb. Rodenbach plein 1-12 en de Steenmolenlaan 38-48. Alb. Rodenbach plein 2 en 3 werden verbouwd.