Vastgesteld bouwkundig erfgoed

U-vormige hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 33838   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33838

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Boven het straatniveau gelegen hoeve met U-vormig ingeplante bestanddelen, vanaf de straat toegankelijk via een gekasseide oprit. In zijn huidige vorm dateert de hoeve uit de tweede helft van de negentiende eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

U-vormige hoeve

Camille Leunensstraat 65 (Sint-Pieters-Leeuw)
Hoeve met boomgaard, woonstalhuis en aansluitende schuur van 1868, wagenhuis en stal van 1874 met aansluitende omheiningsmuur, het geheel afgesloten met ijzeren hek.