Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Klooster der witzusters

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
33852
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33852

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De oudste vermelding getuigend van de aanwezigheid der witzusters te Tienen dateert van 1391. Gespaard gebleven gedeelte met kern uit de 17de of vroeg 18de eeuw, aansluitend bij de traditionele stijl.Aanduiding van

Is de gedeeltelijke vaststelling van

Klooster der witzusters met park

Aandorenstraat 2 (Tienen)
Kloostergebouw uit de 17de eeuw met latere aanpassingen omgeven door een landschappelijk park uit het begin van de 19de eeuw, oorspronkelijk 62,5 are, rond 1870 uitgebreid tot 1 hectare 25 are; in een recent verleden heraangelegd met snoeivormen van taxus; monumentale paardenkastanje.