Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oud Kerkhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
33863
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33863

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nieuwpoortsesteenweg nr. 116. Z.g. "Oud Kerkhof". Aangelegd ca. 1852 na het opheffen van de begraafplaats (1794) aan het Prinses Stefanie- en Prinses Clementinaplein, dit omwille van wateroverlast cf. "Moerasstraat". Uitgebreid in 1862. Bij raadsbesluit van 27 februari 1976 definitieve sluiting van dit kerkhof, cf. "Nieuw Kerkhof" aan de Stuiverstraat. Eén van de belangrAanduiding van

Is de vaststelling van

Oud Kerkhof

Nieuwpoortsesteenweg 116 (Oostende)
Nieuwpoortsesteenweg nr. 116. Z.g. "<italic>Oud Kerkhof</italic>". Aangelegd ca. 1852 na het opheffen van de begraafplaats (1794) aan het Prinses Stefanie- en Prinses Clementinaplein, dit omwille van wateroverlast cf. "Moerasstraat". Uitgebreid in 1862. Bij raadsbesluit van 27 februari 1976 definitieve sluiting van dit kerkhof, cf. "Nieuw Kerkhof" aan de Stuiverstraat. Eén van de belangr