Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
33876
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33876

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huis met twee verdiepingen uit het tweede kwart van de 18de eeuw. Onder de kroonlijst ingemetseld abtsschild met wapenspreuk "IN FIDE FORTIS".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Annaparochie

Pastoriestraat 46 (Tremelo)
Dubbelhuis met twee verdiepingen uit het tweede kwart van de 18de eeuw.