Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Koesehof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
33882
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33882

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Grote hoeve, gedateerd ANNO 1738; grosso modo behorend tot de traditionele bak- en zandsteenstijl.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Koesehof

Coige-steenweg 2 (Bertem)
Grote hoeve, gedateerd ANNO 1738; grosso modo behorend tot de traditionele bak- en zandsteenstijl.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Hoeve Koesehof

Coige-steenweg 2 (Bertem)