Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Wederopbouwhoevetje

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
33889
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33889

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Langgestrekt hoevetje aansluitend bij de regionale hoevebouw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Wederopbouwhoevetje

Pannenhuisstraat 50 (Ieper)
Langgestrekt hoevetje aansluitend bij de regionale hoevebouw.