Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2013 tot heden

ID
33899
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33899

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dit traditionele burgerhuis sluit aan bij het kasteeldomein Groot Park en werd kadastraal geregistreerd als volledige heropbouw in 1850 in eigendom van 'Max de Spoelbergh, Borggraef te Lovenjoul'. Het is gelegen ten zuiden van de kerk en vormt een beeldbepalend element in het centrum.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Stationsstraat 52 (Bierbeek)
Dit traditionele burgerhuis sluit aan bij het kasteeldomein Groot Park en werd kadastraal geregistreerd in 1850. Het vormt een beeldbepalend element in het centrum.