Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Afspanning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
33951
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33951

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Tegenover de kerk gelegen voormalige afspanning; sterk gewijzigde voorgevels en dichtgemetselde korfbooginrijpoort.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Afspanning

Moorsemsestraat 1-3 (Tremelo)
Voormalige 18de-eeuwse afspanning met sterk gewijzigde voorgevels met rechts een dichtgemetselde korfbooginrijpoort.