Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa in art-decostijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
33966
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33966

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Prins Karellaan nr. 16/ Zwitsers pad. Villa in art-decostijl van 1933 naar ontwerp van architect Van Not. Onbeschilderde baksteenbouw met accenten in donkere baksteen (lijsten en sokkel). Licht gebogen balkon met afgeronde hoekpartijen. GEMEENTEARCHIEF KNOKKE-HEIST, Dossier O.W. 2506.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa in art-decostijl

Prins Karellaan 16 (Knokke-Heist)
Prins Karellaan nr. 16/ Zwitsers pad. Villa in art-decostijl van 1933 naar ontwerp van architect Van Not. Onbeschilderde baksteenbouw met accenten in donkere baksteen (lijsten en sokkel). Licht gebogen balkon met afgeronde hoekpartijen. GEMEENTEARCHIEF KNOKKE-HEIST, Dossier O.W. 2506.