Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsmonument in het stadspark

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 08-11-2012 tot heden
ID: 33974   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33974

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het in het stadspark van Halle opgerichte oorlogsgedenkteken werd ontworpen door architect J. (?) Pauwels en Marcel Rau (Brussel, 1886 – 1966), een klassiek beeldhouwer en ontwerper van medailles en geldstukken.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument

Parklaan zonder nummer (Halle)
Het in het stadspark van Halle opgerichte oorlogsgedenkteken werd ontworpen door architect J. Pauwels en Marcel Rau, een klassiek beeldhouwer en ontwerper van medailles en geldstukken.