Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Tremouroux-Dumont

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 33984   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33984

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het kasteeltje is bereikbaar langs een vrij lange, gekasseide dreef (verlengde van de Reugelstraat) met kastanjebomen en een recente aanplanting van rode beuken.



Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Tremouroux-Dumont

Klein Overlaar 77, 77A (Hoegaarden)
Eclectische villa uit het derde kwart van de 19de eeuw, bereikbaar langs een vrij lange, gekasseide dreef. Centraal op het voorplein bevindt zich het woongedeelte en meer zuidwaarts, vlak naast de omwalling, een U-vormige dienstvleugel.