Burgerhuis

Beschermd monument van 22-04-1993 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Borgloon
Straat Kroonstraat
Locatie Kroonstraat 16 (Borgloon)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73009/188.1
  • OL000049

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis

Kroonstraat 16, Borgloon (Limburg)

Laatclassicistisch dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit eerste kwart 19de eeuw. Bakstenen lijstgevel op gecementeerde plint, waarin getraliede keldergaten van kalksteen.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het burgerhuis in laatclassicistische stijl.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: Het burgerhuis heeft wetenschappelijke, in casu architectuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van een laatclassicistische burgerwoning. De belangrijke, stijlbepalende elementen zijn de typische, rechthoekige vensters in vlakke, kalkstenen omlijsting, de dito deur op neuten, met oorspronkelijk houtwerk, en de globale ordonnantie van de gevel.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000349, 13 monumenten en 2 stadsgezichten (GYSELINCK J., 1993).

Waarden

Het pand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.