Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Watermolen Te Leefdaal met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 11-12-1980 tot heden

ID
340
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/340

Beschrijving

Deze bescherming betreft de omgeving van de watermolen Te Leefdaal, met inbegrip van de molen zelf. Deze zone wordt beschermd om de werking van de molen te garanderen.

De omgeving van de molen behelst het perceel waarop de molen gelegen is en volgt de beek stroomopwaarts tot waar de straat en de beek elkaar raken.Waarden

De watermolen "Te Leefdaal" met zijn onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen van 1752

Molendreef 30 (Aarschot)
Boven de deur gedateerd ANNO 1752. Baksteenbouw met sokkel en hoekstenen van ijzerzandsteen. Aanpassingen uit 1967.