Beschermd cultuurhistorisch landschap

Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën: omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 12-07-1951 tot heden

ID
3400
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3400

Besluiten

Kapel Onze-Lieve-Vrouw-van-Zeven-Weeën en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 12-07-1951  ID: 296

Beschrijving

De omgeving van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën is beschermd als landschap. De kapel hoort niet tot de bescherming als landschap maar is apart beschermd als monument.Waarden

Het geheel, gevormd door voormelde kapel en haar onmiddellijke omgeving is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën

Sint Antoniusstraat zonder nummer (Hechtel-Eksel)
Laatgotisch bedehuis uit de 16de - begin 17de eeuw. Portaal uit de 18de eeuw.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Valleien van Dommel- en Bollisserbeek tussen Peer, Hechtel-Eksel, Overpelt en Neerpelt

Eksel (Hechtel-Eksel), Peer (Peer), Neerpelt, Overpelt (Pelt)
Het brongebied van Dommel, Bollisserbeek en Peerderloop bevindt zich op de noordelijke rand van het Kempisch Plateau. De Dommel heeft een typisch en erg gaaf bewaard venig beekdal waar later in de veenuitgravingen talrijke visvijvers werden aangelegd. De oorspronkelijk bevloeide graslanden zijn vaak verruigd en nu gekenmerkt door elzenbroekbos. In de beekvallei zijn nog een aantal onderslagmolens bewaard en de omgeving wordt gekenmerkt door houtkanten, bomenrijen en sloten als perceelsscheiding. Verspreid in de beekvallei liggen talrijke voorbeelden van voornamelijk 19de-eeuwse, langgestrekte hoeven als restanten van de traditionele bebouwing. In de omgeving van de oude woonkernen komen uitgestrekte plaggenbodems voor. Naast de karakteristieke Maria-kapelletjes bij vrijwel elk kruispunt, zijn er enkele grote kapellen die teruggaan tot de 8ste eeuw.