Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Ridderhoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 34009   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34009

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De huidige naam "Ridderhoeve" verwijst naar twee op rust zijnde pastoors, L. De Ridder en P. Verhoeven, die in de tweede helft van de 20ste eeuw in nummer 29 verbleven.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Ridderhoeve

Abdijstraat 29-31 (Grimbergen)
Het Primitief plan van 1821 toont twee afzonderlijke hoeven met op de scheidingslijn een stal en aanpalende schuur behorende tot nummer 29. In 1945 werd in nummer 31 een bierhandel gevestigd.