Afspanning De Kroon

Beschermd monument van 22-04-1993 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Borgloon
Straat Kroonstraat
Locatie Kroonstraat 29 (Borgloon)
Alternatieve naam Huis van Napoleon

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73009/103.1
  • OL000050

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Afspanning De Kroon

Kroonstraat 29, Borgloon (Limburg)

U-vormig complex, de verschillende vleugels gelegen rondom een kleine binnenplaats, met de open zijde naar de straat en daar afgesloten door een laag muurtje met smeedijzeren hek.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de voormalige afspanning De Kroon, bestaande uit een U-vormig complex rond een kleine binnenplaats.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: De afspanning heeft wetenschappelijke meer bepaald historische waarde als belangrijk element van het historische stadsbeeld (documentaire waarde). De architectuurhistorische waarde blijkt ondanks de wijzigingen, voornamelijk aan muuropeningen, als een vrij gaaf en interessant voorbeeld van de Maasstijl. De stijlbepalende en voor het belang van het gebouw determinerende factoren zijn: de muuropeningen met hun ontlastingssysteem, de mergelstenen elementen (muurbanden en kroonlijst), de silexplint en de gesmeed ijzeren muurankers. De inplanting, vorm van het gebouw en spel van volumes en daken bepalen de sociaal-culturele waarden: deze elementen vormen een karakteristiek geheel, dat beeldbepalend is voor de straat.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000349, 13 monumenten en 2 stadsgezichten (GYSELINCK J., 1993).

Waarden

Het pand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.