Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenburgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
34019
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34019

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Boerenburgerhuis, geregistreerd op het kadaster in 1879 in eigendom van landbouwer Antoine Joseph Stouffs. Gelegen in een ommuurde tuin, deels met een witgeschilderde bakstenen muur voorzien van rechthoekige spaarvelden en een ezelsrug en deels met een lage bakstenen muur met ijzeren hekken. Aan de straat toegang tussen bakstenen pijlers met getrapte bekroning.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenburgerhuis

Rozierensesteenweg 124 (Overijse)
Onderkelderd dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, geregistreerd op het kadaster in 1879, gelegen in een ommuurde tuin.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Boerenburgerhuis

Rozierensesteenweg 124 (Overijse)