Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Watermolen met brug en langsschuur

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
34021
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34021

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Op de hoek met de Tombeurstraat, voormalige watermolen op de IJse, afgedekt met een schilddak (kunstleien); bewaard waterrad; waterkering en onderbouw van ijzerzandstenen blokken.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Watermolen en langsschuur

Stationsplein 7, 7A-B (Overijse)
Watermolen op de IJse, gelegen ten westen van het centrum van Overijse aan de meest westelijke zijde van het Stationsplein. Het molenhuis met verdwenen inrichting en de woning hebben een begin 20ste-eeuws uitzicht, met mogelijk een oudere kern. De overige gebouwen dateren uit midden 19de eeuw.