Schuur stadshoeve met omgeving

Beschermd monument van 04-11-2002 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Maaseik
Deelgemeente Maaseik
Straat Hertstraat
Locatie Hertstraat 15 (Maaseik)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/72021/204.1
  • OL001724

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Schuur stadshoeve

Hertstraat 15, Maaseik (Limburg)

Merkwaardig breedhuis, thans garage/opslagplaats. Mogelijk dateert het gebouw uit de tweede helft van de 17de of de eerste helft van de 18de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de schuur van de voormalige stadshoeve en de onmiddellijke omgeving, bestaande uit het achterliggend erf.

Waarden

De stadsschuur en omgeving zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Bakstenen schuur, restant van een voor het overige grotendeels verdwenen stadsboerderij, die op het primitieve kadasterplan nog als een L-vormig bouwvolume wordt weergegeven. Metselwerk en steile dakhelling verwijzen naar de 17de eeuw. Gebouw van één travee onder geknikt pannen zadeldak; eenvoudige façade met rechthoekige schuurpoort en getoogd laadvenster; muurankers met onduidelijke betekenis; zijgevels met ankers en vlechtingen, oorspronkelijk gepunt, maar afgeknot en met een verschillende helling weer opgehoogd; het oude houten dakspant bleef echter grotendeels bewaard; achtergevel met poort onder houten latei.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.