Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pachthof Mechelsgat

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
34080
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34080

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Pachthof Mechelsgat, gelegen aan de Brabantsebaan die eertijds de grens vormde tussen het Graafschap Henegouwen en het Hertogdom Brabant. In 1683 wordt het goed omschreven als een pachthof met herberg en brouwerij, gelegen op een veld zogenaamd "Cleyn Machielsgat".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pachthof Mechelsgat

Brabantsebaan 124, Pepingensesteenweg 229/1-2 (Sint-Pieters-Leeuw)
Hoeve met woning, aansluitend knechtenhuis met stal, schuur gedateerd 1879, stallen en poortgebouw met bakhuis, kadastraal ingetekend in 1900.