Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Le Chalutier

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
34081
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34081

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De zomerresidentie met kunstenaarsatelier Le Chalutier behoorde oorspronkelijk toe aan de kunstenaar Louis Van den Eynde en zijn echtgenote mevrouw Jeanne Catherine Deweerdt.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Le Chalutier

Bortierlaan 25 (De Panne)
De zomerresidentie met kunstenaarsatelier Le Chalutier behoorde oorspronkelijk toe aan de kunstenaar Louis Van den Eynde en zijn echtgenote mevrouw Jeanne Catherine Deweerdt.