Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Paardenhandel, woonhuis en stal

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
34083
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34083

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nrs. 215-217. Voormalige paardenhandel met stalcapaciteit voor 80 paarden. Woonhuis en aanpalende stal springen in t.o.v. rooilijn waarachter tweede stal (n straat); geasfalteerd erf. Haag ter hoogte van stal, ten O. boomgaard begrensd door meidoornhaag. XIX-woonhuis van vijf trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen) + r.tussentrav. onder plat dak. Gecementeerde gevel,Aanduiding van

Is de vaststelling van

Paardenhandel, woonhuis en stal

Spanjestraat 215-217 (Roeselare)
Voormalige paardenhandel met stalcapaciteit voor 80 paarden. Woonhuis en aanpalende stal springen in ten opzichte van de rooilijn waarachter tweede stal (nok loodrecht op de straat); geasfalteerd erf. Haag ter hoogte van stal, ten oosten boomgaard begrensd door meidoornhaag.