Burgerhuis in Maasstijl

Beschermd monument van 22-04-1993 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Borgloon
Straat Markt
Locatie Markt 10 (Borgloon)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73009/104.1
  • OL000051

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis in Maasstijl

Markt 10, Borgloon (Limburg)

Enkelhuis in Maasstijl. Twee traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit tweede helft 17de eeuw; recente datering 1660 in een kalkstenen gevelsteen in de onderbouw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het burgerhuis in Maasstijl.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: Het burgerhuis heeft wetenschappelijke, in casu architectuurhistorische waarde als belangrijk voorbeeld van Maasstijl, vrij gaaf bewaard, op het wegnemen van de vensterkruisen en het verlagen van de deur en benedenvenster na. De gevel vertoont volgende belangrijke stijlbepalende elementen: silexplint, kalkstenen muurbanden, smeedijzeren muurankers, rechthoekige vensters in kalkstenen omlijsting met negblokken, ontlanstingsbogen, kalkstenen kroonlijst met ojiefvormige consoles en typisch dakvolume.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000349, 13 monumenten en 2 stadsgezichten (GYSELINCK J., 1993).

Waarden

Het pand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.