Stadswoning

Beschermd monument van 22-04-1993 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Borgloon
Straat Markt
Locatie Markt 13 (Borgloon)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73009/105.1
  • OL000056

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Stadswoning

Markt 13, Borgloon (Limburg)

Breedhuis van thans twee traveeën, oorspronkelijk waarschijnlijk breder, en twee bouwlagen onder steil zadeldak, uit eerste helft 18de eeuw. Dakkapel uit tweede helft 19de eeuw. Bakstenen lijstgevel. Houten kroonlijst op klossen.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de 18de-eeuwse stadswoning.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: De stadswoning heeft wetenschappelijke, meer bepaald historisch waarde vermits het gebouw door de afleesbare oude kern een getuige is van het historisch stadsbeeld en architectuurhistorische waarde waarbij de oude kern afleesbaar is uit het algemeen volume, de typerende dakhelling en de kalkstenen omlijstingen van de voormalige kruiskozijnen op de bovenverdieping. De sociaal-culturele waarde wordt bepaald doordat het gebouw een belangrijk onderdeel vormt van een nog vrij gave gevelwand in de onmiddellijke omgeving van het stadhuis. Vooral bouwvolume en dakhelling zijn hier van belang.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000349, 13 monumenten en 2 stadsgezichten (GYSELINCK J., 1993).

Waarden

Het pand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.