Beschermd monument

Burgerhuis

Beschermd monument van 22-04-1993 tot heden

ID
3413
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3413

Besluiten

Woningen en stegen
definitieve beschermingsbesluiten: 22-04-1993  ID: 2505

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het burgerhuis in classicistische stijl.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: Het burgerhuis heeft wetenschappelijke, in casu architectuurhistorische waarde al belangrijk, vrij gaaf bewaard voorbeeld van een classicistisch burgerhuis met volgende determinerende elementen: silexplint, muuropeningen in kalkstenen en mergelstenen omlijstingen met een trapezoïdale sluitsteen, mergelstenen gevelsteen, de algemene gevelordonnantie en dakvolume. Door de exacte datering heeft de woning aanzienlijke documentaire waarde. De sociaal-culturele waarde wordt bepaald door de markante gevelritmering en het dakvolume die een belangrijk, beeldbepalend element vormen.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000349, 13 monumenten en 2 stadsgezichten (GYSELINCK J., 1993).


Waarden

Het pand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis

Markt 14 (Borgloon)
Breedhuis van het dubbelhuistype, vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). De kern dateert waarschijnlijk uit de 17de eeuw, de classicistische ordonnantie van 1769, zie datering op de tussendorpel van de deur.