Burgerhuis

Beschermd monument van 22-04-1993 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Borgloon
Straat Markt
Locatie Markt 14 (Borgloon)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73009/189.1
  • OL000057

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis

Markt 14, Borgloon (Limburg)

Breedhuis van het dubbelhuistype, vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). De kern dateert waarschijnlijk uit de 17de eeuw, de classicistische ordonnantie van 1769, zie datering op de tussendorpel van de deur.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het burgerhuis in classicistische stijl.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: Het burgerhuis heeft wetenschappelijke, in casu architectuurhistorische waarde al belangrijk, vrij gaaf bewaard voorbeeld van een classicistisch burgerhuis met volgende determinerende elementen: silexplint, muuropeningen in kalkstenen en mergelstenen omlijstingen met een trapezoïdale sluitsteen, mergelstenen gevelsteen, de algemene gevelordonnantie en dakvolume. Door de exacte datering heeft de woning aanzienlijke documentaire waarde. De sociaal-culturele waarde wordt bepaald door de markante gevelritmering en het dakvolume die een belangrijk, beeldbepalend element vormen.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000349, 13 monumenten en 2 stadsgezichten (GYSELINCK J., 1993).

Waarden

Het pand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.