Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Paviljoentje van 1683

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 34148   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34148

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Traditioneel paviljoentje afkomstig uit de omgeving van de Zwarte Vijvers aan de Gentsesteenweg van de Brusselse deelgemeente Koekelberg, steen voor steen afgebroken in 1915 en hier heropgebouwd naar ontwerp van architect Henry De Bruyne. Paviljoentje op vierkante plattegrond in traditionele bak- en zandsteenstijl, één bouwlaag.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Paviljoentje van 1683

Brusselsesteenweg zonder nummer (Vilvoorde)
Paviljoentje op vierkante plattegrond in traditionele bak- en zandsteenstijl, in 1915 in Koekelberg afgebroken en op de huidige plaats heropgebouwd naar ontwerp van architect Henry De Bruyne.