Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 34163   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34163

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dwarshuis met puntgevel opklimmend tot de 16de eeuw voor wat de kern betreft.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Tiensestraat 100 (Leuven)
Dwarshuis met puntgevel, bakstenen begane grond en brandmuren; overstekende bovenverdieping met houten bebording en windborden, kern opklimmend tot de 16de eeuw.