Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Samenstel van twee burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
34166
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34166

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nrs. 7, 9. Samenstel van twee dubbelhuizen vlg. spiegelend schema van telkens vier trav. en twee en een halve bouwl. onder schilddak, vermoedelijk van 1869. Bepleisterde en geelbeschilderde neoclassicistische lijstgevel boven een grijsbeschilderde plint met keldergaten. Belijnende kordon vormende lekdrempels, opengewerkte borstwering en hoofdgestel met kroonlijst op gekoppelde modillons. BeganeAanduiding van

Is de vaststelling van

Samenstel van burgerhuizen

Niklaas Desparsstraat 7-9 (Brugge)
Samenstel van huizen volgens spiegelend schema van telkens vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder schilddak, vermoedelijk van 1869.