Beschermd monument

Herenhuis Van Ranst: deel

Beschermd monument van 06-04-2011 tot heden

ID
342
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/342

Besluiten

Rechterhelft van een Van Ranstwoning met ommuurde tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 06-04-2011  ID: 4810

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het rechterdeel van het pand behorend tot de drie herenhuizen opgetrokken door de adellijke familie Van Ranst in de loop van de 17de eeuw. De aangrenzende Van Ransthuizen zijn eveneens beschermd als monument bij koninklijk besluit van 20 september 1958.Waarden

De rechterhelft van een Van Ransthuis met inbegrip van de ommuurde tuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door:

historische waarde

Rechterhelft van één van de drie Van Ransthuizen, in 1636 na de brand van Tienen in 1635 heropgetrokken door Jacob Van Ranst, telg uit een invloedrijke, adellijke familie die belangrijke openbare ambten bekleedde en deel uitmaakte van de Tiense stadsmagistraat.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Rechterhelft van een voorname, met sierankers 1636 gedateerde herenwoning in de vorm van een omvangrijk, drie en een halve bouwlaag en zes traveeën tellend breedhuis met momenteel gecementeerde voorgevel, opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl onder een steil, tussen trapgevels gevat zadeldak, met bewaarde structuur van op geprofileerde natuurstenen consoles rustende moerbalken en een intacte dakstructuur. Uitzonderlijk is de sokkelvormende, met kwartronde lijst afgelijnde onderbouw in Gobertangesteen met centrale korfboogpoort en korfboogvensters met biljoenvormige aanzet die samen met de massieve, vooruitspringende natuurstenen brandmuur, opgevangen door een met fabeldieren versierde console, getuigen van een 15de-eeuwse origine en vermoedelijk refereren aan een oorspronkelijk houten bovenbouw.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Herenhuis Van Ranst

Wolmarkt 15-17 (Tienen)
Herenhuis, gedateerd 1636, een zes traveeën en drie en een halve woonlaag tellend, ondiep breedhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl, afgedekt met zadeldak tussen zijtrapgevels.