Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa van circa 1934

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden
ID: 34220   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34220

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Villa, kadastraal geregistreerd in 1934, beduidend hoger dan straatniveau gelegen in omringende beboomde tuin.Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa van circa 1934

Diestsesteenweg 33 (Aarschot)
Villa, kadastraal geregistreerd in 1934, beduidend hoger dan straatniveau gelegen in omringende beboomde tuin.