Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Meiershuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
34232
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34232

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Heden is het een éénlaags boerenhuis met één bouwlaag van vijf traveeën (dubbelhuis) afgedekt met een stomp zadeldak (pannen), waarbij aansluitende hoevegebouwen uit de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Meiershuis

Lange Kamstraat 23 (Roosdaal)
Heden een éénlaags boerenhuis van één bouwlaag van vijf traveeën onder stomp zadeldak met kern opklimmend tot de 15de of 16de eeuw, aansluitende hoevegebouwen uit de 19de eeuw.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Meiershuis

Lange Kamstraat 23 (Roosdaal)