Beschermd monument

Begijnhof Sint-Catharina: Twee begijnenhuizen, zuidelijk volume

Beschermd monument van 29-01-1981 tot heden

ID: 3430   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3430

Besluiten

Woningen, magazijn, klooster, gemeentehuis en begijnhof
definitieve beschermingsbesluiten: 29-01-1981  ID: 1586

Beschrijving

Het begijnenhuis is beschermd als monument. Het betreft het zuidelijke van twee gelijkaardige aanpalende breedhuizen.Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Twee begijnenhuizen

Sint-Ursulastraat 3-5 (Tongeren)
Twee gelijkaardige breedhuizen, met recente ordonnanties doch oude, 17de-eeuwse, kern.