Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Catharina

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
34316
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34316

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Schilderachtig kerkje van het basilicale type: westertoren gevat tussen de verlengde zijbeuken, drie beuken van drie traveeën afgedekt met een hoog zadeldak, vooruitspringend dwarspand en koor met vlakke sluiting geflankeerd door sacristieën.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Catharina

Dutselstraat 2 (Holsbeek)
Schilderachtig kerkje van het basilicale type: westertoren gevat tussen de verlengde zijbeuken, drie beuken van drie traveeën afgedekt met een hoog zadeldak, vooruitspringend dwarspand en koor met vlakke sluiting geflankeerd door sacristieën.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Parochiekerk Sint-Catharina

Dutselstraat 2 (Holsbeek)