Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Refugiehuis van de Abdij van Valduc

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
34337
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34337

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De Abdij van Valduc, in 1230 in Hamme gesticht, bezat reeds in 1414 een refugium op de hoek van de Naamsestraat en de Sint-Antoniusberg.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Refugiehuis van de Abdij van Valduc

Naamsestraat 46, Sint-Antoniusberg 1 (Leuven)
De Abdij van Valduc, bezat reeds in 1414 een refugium op de hoek van de Naamsestraat en de Sint-Antoniusberg. Het werd gedeeltelijk in 1566, gedeeltelijk in 1766 heropgebouwd, en bestond uit een dubbel gebouw dat door een koer gescheiden werd. Het pand kreeg zijn huidige vorm in 1923.