Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 34387   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34387

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gesloten hoeve met mooi volumespel der bakstenen gebouwen onder zadeldaken (pannen), gegroepeerd rondom een geasfalteerde binnenplaats en daterend uit het derde kwart van de 18de eeuw en later.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Nederbeertstraat 14 (Pepingen)
Vierkantshoeve met boerenhuis gedateerd 1783 met achteraan ommuurde moestuin, varkensstal tussen beide inrijpoorten, 19de-eeuwse langsschuur en recentere koestal.