Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kapelaanswoning van het Begijnhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
34399
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34399

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige kapelaanswoning van het Begijnhof, ook vermeld als "De Fondatie In ’t Groot Begijnhof".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kapelaanswoning van het Begijnhof

Schapenstraat 103 (Leuven)
In de tweede helft van de 18de eeuw te dateren breedhuis, opgetrokken in baksteen met verwerking van zandhoudende kalksteen en opgevat als een dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak.