Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gedenkzuil militaire en burgerlijke doden

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 34400   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34400

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het gedenkteken herinnert aan de militaire en burgerlijke doden van Beveren-aan-de-IJzer van de Eerste en Tweede Wereldoorlog en werd onthuld op 8 mei 1921.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gedenkzuil militaire en burgerlijke doden

St.-Brigidaplein zonder nummer (Alveringem)
Het gedenkteken herinnert aan de militaire en burgerlijke doden van Beveren-aan-de-IJzer van de Eerste en Tweede Wereldoorlog en werd onthuld op 8 mei 1921.